مهدکودک و پیش‌دبستانی بوستان آبی

کارگاه مادر و کودک بوستان آبی

شن بازی در فضای سرپوشیده

 گروه سنی ١٤-٢٤ ماه 

رنگين كمان

اين كارگاه شامل فعاليت های حسی حركتی متناسب با سن كودك است و اين بازی ها ادراك بينايی شنوايی لامسه را در كودك تقويت می‌كند و مهارت های حركتی تمركزی تعادلی و هماهنگی چشم و دست كودك را بهبود و همچنين علائم وسواس و اضطراب كودك را كاهش می‌دهد.

رشد و خلاقيت

رشد و خلاقيت  اين كارگاه به عنوان اولين محيط اجتماعی امن و شاد برای كودك در نظر گرفته شده است كه به همراه مادر تجربه های متفاوتی را در كنار هم‌سالان خود خواهد داشت.فعاليت‌های كلاس به سه بخش تقسيم می‌شوند: 1- شعر خواني و بازی های آوازی (در اين بخش تعاملات اجتماعی كودك به كمك بازی‌های آوازی و شعر خوانی گروهی تقويت می‌شود) 2- بازی های حركتی ( كودك به كمك مادر در اين بازی ها شركت می‌كند و به مرور باعث تعادل كودك و تقويت عضله های درشت كودك می‌گردد) 3- فعاليت های اختصاصی با موضوع متفاوت در هر جلسه

Baby and fun 

دراين كارگاه كودك با موضوعات مختلف آشنا ميشود و فعاليت هايی را بر اساس هر موضوع انجام ميدهد كه اين فعاليت ها شامل : شعر، كاردستی، نقاشی، آشپزی، سفال، باغبانی می‌شود.هدف از اين كارگاه ايجاد علاقه به يادگيری زبان دوم و فراهم آوردن مقدمات لازم برای آن در محيط پر شور و هيجان كودكانه و تقويت دقت و تمركز مي‌باشد.

گروه سنی ٢ تا ٣ سال 

بازی و هیجان

اين كارگاه شامل انواع فعاليت های پرهيجان از جمله بازي با گل، بالشت های پر، كف بازی، ماست بازی … كه در افزايش اعتماد به نفس، جرات ورزی و برون ريزی هيجانات كودك بسيار موثر است، اين كارگاه هيجانات منفی از جمله ترس و اضطراب را كاهش داده و حساسيت های لمسی ،خجالت و ترس های اجتماعی را كاهش می‌دهد.

هوش هشت‌گانه

اين كارگاه ها بر اساس شيوه مدارس گاردنر و با هدف تقويت انواع توانمندی ها و استعدادهای كودكان طراحی شده، هوش های هشتگانه شامل: هوش رياضی، هوش ديداری، هوش فضايی، هوش موسيقيايی، هوش حركتی، هوش كلامی و هوش طبيعی، هوش درون فردی و برون فردی می‌باشد.

ریتم و رنگ

اين كارگاه پكيج كاملی از فعاليت های هنری و بازی‌های حركتی با تكنيك های متناسب با سن كودكان است كه اين تكنيك ها با برنامه‌ريزی اين موارد انجام می‌شود: قلموی سحرآميز، جعبه جادويی، ترافيك رنگی، باران حبايی ….

تلفن ثبت نام کارگاه: 09195307758

تلفن ثبت نام کارگاه: 09195307758